Утвърдена NP формулация, обогатена със сяра и микроелементи

DUOFERTIL Eurocereal 34
  • Стимулира вкореняването и подпомага бързото развитие на културите през есента (за оптимално презимуване - ключов фактор за високи добиви)
  • Предпазва хранителните елементи, включени в тора, от загуби в почвата, без значение от киселинността (pH) на почвата (за оптимално хранене на културите и висока рентабилност на вложението).
  • Подпомага усвояването на хранителни, блокирани в почвата, като по този начин допълва храненето на растенията без увеличаване на инвестицията в торове.

  • Защитава хранителните вещества в тора;
  • Мобилизира усвояването на хранителните елементи в почвата;
  • Стимулира растежа на кореновата система;

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в Р България със заповед № РД 11-1201 / 14.06.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 666 / 16.06.2022г.

Duofertil Eurocereal 34: за бърз старт и оптимално вкореняване, без загуба - за високи и качествени добиви!
Специално разработена за българския пазар формулация Duofertil Eurocereal 34 за максимално обезпечаване с хранителни вещества на зърнено-житни, фуражни култури, рапица и др.:
  • Патентованият комплекс MPPA DUO® предпазва хранителните елементи от загуби в почвата и осигурява достатъчно количество фосфор през цялата вегетация (при оптимални торови норми).
  • Добавеният във формулацията бор (B) играе важна роля в метаболизма на растенията още през есента.

Приложение: Duofertil Eurocereal 34 се препоръчва за основно подхранване на есенни култури (пшеница, ечемик, рапица), но може да се приложи и за осигуряване на бърз старт и оптимално вкореняване на всички култури, без загуба на вложена торова норма за високи и качествени добиви.