Фосфорно решение за кисели почви

EURONATURE Р 26
  • Усвоимостта на фосфора се увеличава с течение на времето, като обезпечава нарастващите през вегетацията нужди на културите, достигащи своя пик при залагане на генеративните органи.
  • Дава отлични резултати при кисели почви, където фосфорът не е достъпен за растенията.
  • Патент N PRO подпомага ефективното хранене на растенията, като стимулира минерализацията на почвения азот, благоприятства усвояването му и способства за синтеза на протеини.
  • Подходящ за биологично земеделие!

N-PRO®: стимулира минерализацията на почвения азот и подобрява усвояването и трансформацията на азота в растението.

Описание

EuronatureEuronature Р 26 В е единственият тор на българския пазар, който представлява нетретиран химически фосфорит. Продуктът дава отлични резултати при кисели почви, като оптимизира храненето през цялата вегетация. 

Патентованият комплекс N-PRO® стимулира минерализацията и усвояването на почвения азот и способства за синтеза на протеини.