NPK тор с балансирана формула със съдържание сяра.

Eurotim Plus MPPA
  • Патент MPPA предпазва хранителните елементи включени в продукта от блокиране при различни почвени агресии, като по този начин осигурява максимална ефективност на вложението.
  • Патент MPPA стимулира усвояването на хранителни елементи блокирани в почвата, което способства за оптимално хранене на растенията и за постигане на високи и качествени добиви.

MPPA®: защитава внесените с тора хранителни елементи и мобилизира наличните в почвата хранителни вещества.

Описание

За подхранване на различни култури, при всякакви почвени условия:

  • Достатъчно висок процент SO3: задоволява на нуждата от сяра при допълнителен прием на азот нa по-късен етап.
  • Осигурява с фосфор цялата вегетация.
  • Наличието на цинк (Zn) стимулира процесите на растеж.