Листен биостимулатор със системно действие и антистресов ефект

Fertileader Alpha
  • Продукт със системно действие
  • Интензифицира фотосинтезата
  • Изразен антистресов ефект
  • Забява стареенето на хлоропластите

SEACTIV®: подобрява абсорбцията и мобилността на хранителните елементи в растението и устойчивостта му към стресови фактори.

Описание

Подходящ за технически култури, пресни зеленчуци, зърнено-бобови и трайни насаждения: 

  • Подобрява опрашването и оплождането на културите
  • Подобрява и повишава енергийния обмен в клетките
  • За оптимален цъфтеж и нормално залагане на репродуктивни органи