Микрогранулиран тор подсигуряващ бърз и успешен старт на културите

GREENSTART
  • Бърз старт на семената, без риск от загуба на амониевата форма на азота.
  • Добър коренов растеж, без антагонизъм Р/Zn.
  • Осигурява усвоим фосфор за растенията в добавка с цинк.
  • Добро развитие на кореновата система, благодарение на патент Physio+.
  • Разположение близо до семената за незабавна наличност на елементите и безпрепятствена коренова абсорбция, опазвайки околната среда.

PHYSIO+®: стимулира формирането на коренови власинки и създава условия за оптимално хранене на растенията.

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед № 11-341/ 01.03.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 632/11.03.2022г.

Greenstart осигурява равномерното поникване и по-добро вкореняване на младите растения.


Микрогранулиран тор подсигуряващ бърз и успешен старт на културите като ускорява покълването и увеличава хранителната площ на корена чрез мощно нарастване на кореновите власинки. Подобрява усвояването на хранителните елементи. Съдържа патент PHYSIO PRO (PHYSIO+).

Подходящ за царевица и слънчоглед, по време на сеитбата. Спецификата е в начина на приложение - внася се директно в семенното легло, заедно със семената, без никакъв риск от изгаряне.