HYDROPLUS® TOP-PHOS SILIUP: иновативна технология за хранене, дори в условия на суша!

НОВО: HYDROPLUS®
  • Стимулира силикатните бактерии
  • Регулира транспирацията на растенията
  • Активизира и мобилизира полезните почвени бактерии в борбата с водния стрес

TOP-PHOS®: защитава фосфора при всички видове почви.

Описание

Технологията TOP-PHOS SILIUP: иновация за оптимален добив в условия на суша!

Най-новият продукт в портфолиото на Тимак Агро България съдържа уникална комбинация, която спомага за успешното развитие на културите в условия на воден стрес.

Ключовата синергия между Si - N, P, K, S, Mg спомага за:
  • Ключова синергия между Si – N, P, K, S, Mg
  • 300% повече усвоим Si
  • 50% повече микроорганизми!

HYDROPLUS® TOP-PHOS SILIUP: изключителна комбинация от стимулиращи почвената микрофлора съставки, защитен фосфор и иновативни прекурсори на специален влагозадържащ Si-гел, спомагат за успешното развитие на културите във воден стрес.

Синергетичното взаимодействие между активните съставки в технологията TOP-PHOS SILIUP спомага за:
  • Стимулиране почвените микроорганизми и особено тези, които спомагат за разтваряне и минерализация на Si в почвата
  • Създаване на влагозадържаща зона в коренообитаемия слой
  • Регулиране на транспирацията на растенията
  • Активизиране и мобилизиране на полезните почвени бактерии в борбата с водния стрес
За повече информация и приложение, вижте на сайта на Тимак Агро България, или се свържете с представител за Вашия регион.