IRYS 1: за оптимално хранене!

Коренов биостимулатор IRYS1 за надеждно и ефективно хранене

IRYS 1: за оптимално хранене!
  • Стимулират развитието на кореновата система;
  • Подобряват мобилизацията на хранителните вещества и усвояването от растението;
  • Гарантират по-добра толерантност към абиотичен стрес.

IRYS®: Надеждно и ефективно хранене с кореновите биостимулатори от гамата IRYS!

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед №РД 11-412/25.02.2021г. на изпълнителният директор на БАБХ и Удостоверение № 777/05.09.2023 г.


IRYS 1: Течен комплекс от растителни екстракти, хуминови субстанции и аминокиселини:

  • Подобрява развитието на корена и неговата структура за по-добро вкореняване на културата
  • Повишава толерантността на абиотични стресови фактори
  • Повишава добива и качеството на продукцията
  • Увеличава подвижността и усвояването на хранителните елементи от растенията
  • Увеличава фотосинтетичната активност
За листно приложение, при следните видове култури: маслодайни, технически, овощни култури и зеленчуци

За повече информация, дози и приложение, моля свържете се с представител на Тимак Агро за Вашия регион: https://www.timacagrobg.com/contacts/