Иновативен комплексен тор за оптимално подхранване на калиеволюбиви култури дори и при кисели почви

KALISPRINT 6-11-21 N-PRO
  • Тор с неутрална реакция.
  • Продуктът осигурява балансирано подхранване на културите с усвоим калий през цялата вегетация.
  • Патентованият комплекс N PRO подобрява усвояването и трансформацията на азота от растението, което спомага за натрупването на по-висок процент сухо вещество, а оттам и по-високи добиви.
  • Без риск от прекомерно и небалансирано торене с азот.
  • Наличието на бор и магнезий подпомагат балансираното хранене.

LYTHACTYL®: подпомага развитието на микроорганизмите в почвата.

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед № 11-1206 / 14.06.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 667/16.06.2022г.

KALISPRINT 6-11-21 N-PRO с максимален ефект при кисели почви за всички култури!

Без риск от понижаване на PH на почвата и влошаване на почвеното плодородие. Съдържа патентите LITHACTYL, който спомага за неутрална микро среда в коренообитаемия слой, а N-PRO – за ефективно усвояване и трансформация на азота.

Комплексен NPК тор, съдържащ растителни екстракти и морски водорасли (NPRO), сяра и микроелементи за почвено приложение, при следните видове култури: зеленчукови и овощни култури, царевица, маслодайни и индустриални култури.