Иновативен комплексен тор за оптимално подхранване на калиеволюбиви култури дори и при кисели почви

Kalii Sprint 6-11-21 N-PRO
  • Тор с неутрална реакция.
  • Продуктът осигурява балансирано подхранване на културите с усвоим калий през цялата вегетация.
  • Патентованият комплекс N PRO подобрява усвояването и трансформацията на азота от растението, което спомага за натрупването на по-висок процент сухо вещество, а оттам и по-високи добиви.
  • Без риск от прекомерно и небалансирано торене с азот.
  • Наличието на бор и магнезий подпомагат балансираното хранене.

LYTHACTYL®: подпомага развитието на микроорганизмите в почвата.

Описание

Без риск от понижаване на PH на почвата и влошаване на почвеното плодородие. Съдържа патентите LITHACTYL, който спомага за неутрална микро среда в коренообитаемия слой, а N-PRO – за ефективно усвояване и трансформация на азота.

Приложение: С максимален ефект при кисели почви за всички култури.