Формулация KSC II: Балансирано азотно подхранване

KSC II
  • Осигурява балансирано азотно подхранване през периода на интензивно нарастване на надземните части.

PHYT-ACTYL®: създава благоприятна буферна среда за развитие, повишава усвояването на хранителни вещества, поддържа нивото на цитокинини в корена, антистрес ефект.

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед №РД 11-2710/07.12.2020г. на изпълнителният директор на БАБХ и Удостоверение № 492/16.12.2020г.


Разтворим органо-минерален тор, съдържащ екстракт от морски водорасли - комплекс PHYT-actyl, с микроелементи за почвено приложение. Подобрява здравината, качеството и съхраняемоста на плодовете;

За капково приложение, при следните видове култури: овощни култури, лозя, зеленчуци

За повече информация и приложение, свържете се с представител на Тимак Агро за Вашия регион.