Суровините, използвани за Physio Natur® PKS 41, отговарят на най-високите стандарти по биоземеделиe, свързани с произхода, разтворимостта и съдържанието на хранителни елементи

PHYSIO NATUR PKS 47
  • Одобрен за биологично земеделие!
  • Единствен по рода си PKS тор, създаден изцяло и само за биоземеделие!
  • PKS тор на базата на мек смлян, нетретиран химически фосфорит, обогатен с калций и калий във водоразтворима форма

PHYSIO+®: стимулира формирането на коренови власинки и създава условия за оптимално хранене на растенията.

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в Р България със заповед № РД 11-48 / 14.01.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 620/24.01.2022г.

Physio Natur PKS 47 подпомага покълването и развитието на кореновата система на младите растения.


Physio Natur PKS 47 осигурява равномерно развитие и по-добро усвояване на хранителните елементи:

  • Силен синергизъм N-S-Mg: Съдържащата се сяра е във водоразтворима форма и е незабавно достъпна за растенията. Сярата подпомага азотните трансформации и синтеза на протеини в растението. В допълнение, благодарение на наличния магнезий в продукта, тя подпомага усвояването и на азота, съдържащ се в почвата.
  • Балансираното съотношение на фосфор (P2O5), калий (K2O) и сяра (SO3) е подбрано специално за приложение при зеленчуци, овощни култури, лозя, картофи и зърнено-житни, етерично-маслени и др. култури по биоземеделие.
  • Патентът PHYSIO+ осигурява по-добър коренов растеж, формиране на повече коренови власинки и по- добро усвояване на хранителните вещества в почвата.

Прилага се почвено при следните култури: царевица, рапица, зърнено - житни култури, картофи, захарно цвекло и слънчоглед.

За определяне на точни торови норми, съобразени със спецификата на Вашето земеделско стопанство, обърнете се представител на фирма Тимак Агро за Вашия регион.