Естествен почвен подобрител с физиологично действие

PHYSIOMAX 975
  • Много добра разтворимост на Са и Мg: бързо, ефективно и непосредствено действие върху настоящата култура
  • Бърз и незабавен ефект
  • Източник на усвоим калций;
  • Предпазване и стимулиране развитието на почвените микроорганизми (по-добра минерализация на хранителните елементи в почвата)
  • Повишаване и възстановяване оптималното pH за развитие на културите
  • Подобряване структурата на почвата

PHYSIO+®: стимулира формирането на коренови власинки и създава условия за оптимално хранене на растенията.

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед № РД 11-46 / 14.01.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 619 / 24.01.2022г.

Почвен подобрител, който повишава pH и подобрява структурата на почвата.


PHYSIOMAX 975 осигурява равномерно развитие и по-добро усвояване на хранителните елементи:

  • Решение за кисели почви, което съчетава мощта на почвен подобрител (MESCAL®) и реактивността на един тор (PHYSIO PRO®);
  • Патентованият комплекс PHYSIO PRO® (PHYSIO+®) подпомага и стимулира покълването на семената и усвояването на калция от почвата (важен за активирането на всички ензимни процеси, свързани с растежа и развитието);

Подобряване почвената структура и pH, с помощта на PHYSIOMAX 975:

pH Доза (кг/дка) Повторение
 pH < 4.5 100   1 година
 4.5 > pH < 5.5 80   1 година
 5 > pH < 5.5 50  1 година
 5.5 > pH < 6.5 30  2 години
 pH < 6.5 20  2 години