Листен биостимулатор със системно действие и антистресов ефект

SEACTIV Alpha
 • Продукт със системно действие
 • Интензифицира фотосинтезата
 • Изразен антистресов ефект
 • Забява стареенето на хлоропластите

SEACTIV®: подобрява абсорбцията и мобилността на хранителните елементи в растението и устойчивостта му към стресови фактори.

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед № РД 11-2129/29.09.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 516 / 2-13.10.2022г.

 • Стимулира фотосинтезата
 • Подобрява добива и качеството на продукцията, увеличава приема на хранителни елементи от растението
 • Подобрява усвояването на хранителните елементи и вода, за да се осигури по- добра устойчивост на абиотични стресови фактори

Течен органо-минерален комплекс с екстракт от морски водорасли и растителни екстракти, за листно прило- жение, при следните видове култури:
 • Овощни култури и лозя: 300 мл/дка. Работен разтвор: 40-100 л/дка.
 • Зеленчукови култури: 300 мл/дка. Работен разтвор: 15-50 л/дка.
 • Бобови култури: 300-400 мл/дка. Работен разтвор: 15-50 л/дка.
 • Слънчоглед: 400 мл/дка. Работен разтвор: 15-50 л/дка.
 • Рапица: 300 мл/дка. Работен разтвор: 15-50 л/дка.
Брой приложения 1-3 по време на вегетацията в интервал от 10-14 дни.