Листен биостимулатор със системно действие и антистресов ефект

SEACTIV Axis
 • Продукт със системно действие
 • Интензифицира фотосинтезата
 • Изразен антистресов ефект
 • Забява стареенето на хлоропластите

SEACTIV®: подобрява абсорбцията и мобилността на хранителните елементи в растението и устойчивостта му към стресови фактори.

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед №РД 11-46 / 14.01.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 619 / 24.01.2022г.

 • Стимулира фотосинтезата
 • Подобрява добива и качеството на продукцията, увеличава приема на хранителни елементи от растението
 • Подобрява усвояването на хранителните елементи и вода, за да се осигури по- добра устойчивост на абиотични стресови фактори

Течен органо-минерален биостимулатор, съдържащ комплекс SEACTIV® с микроелементи за листно приложение, при следните видове култури:

 • Зърнено-житни култури, царевица, овощни култури и лозя, зеленчукови култури, картофи, маслодайни култури, бобови култури.
 • Доза на приложение: 300 мл/ дка.
 • Концентрация на работния разтвор при пръскане: 2%
 • Брой приложения за вегетационен период 1-3, с интервал 15 дни.