SEACTIV Gold: течен биостимулатор със системно действие

Течен органо-минерален тор със системно действие

SEACTIV Gold: течен биостимулатор със системно действие
  • Продукт със системно действие
  • Интензифицира фотосинтезата
  • Изразен антистресов ефект
  • Забавя стареенето на хлоропластите

SEACTIV®: подобрява абсорбцията и мобилността на хранителните елементи в растението и устойчивостта му към стресови фактори.

Описание

FERTILEADER GOLD

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед №РД 11-2127/29.09.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 570-2 / 2-13.10.2022г.

SEACTIV® Gold: течен органо-минерален тор, съдържащ комплекс SEACTIV® с микроелементи за листно приложение.


 Комплекс SEACTIV® (екстракт от морски водорасли и растителни екстракти) спомага за:

  • Повишаване маслеността на семената.
  • Подобряване оплождането и опрашването.
  • Добавеният молибден повишава интензитета на трансформацията в азотния обмен.