Залагане на максимален потенциал в началните етапи на развитие

SEACTIV Leos
 • Интензифицира фотосинтезата
 • Изразен антистресов ефект
 • Одобрен за биологично земеделие!
 • Системно действие
 • Стимулира кореновото развитие

SEACTIV®: подобрява абсорбцията и мобилността на хранителните елементи в растението и устойчивостта му към стресови фактори.

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед №РД 11-2132/29.09.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 518 / 2-13.10.2022г.

Благодарение на патента  и включените микроелементи B и Zn:
 • Стимулира фотосинтезата
 • Подобрява добива и качеството на продукцията, увеличава приема на хранителни елементи от растението
 • Подобрява усвояването на хранителните елементи и вода, за да се осигури по- добра устойчивост на абиотични стресови фактори

Течен органо-минерален комплекс с екстракт от морски водорасли и рас- тителни екстракти (SEACTIV®), за листно прило- жение, при следните видове култури:
 • Овощни и цитрусови култури: 500 мл/дка. Работен разтвор: 40-100 л/дка.
 • Зеленчукови култури (домати, краставици, пипер, патладжан, тиквички, маруля, цикория): 300 мл/дка. Работен разтвор: 40-100 л/дка.
 • Ориз: 200 мл/дка. Работен разтвор: 15-50 л/дка.
 • Памук: 300 мл/дка. Работен разтвор: 15-50 л/дка.
Брой приложения 1-5 по време на вегетацията в интервал от 10-14 дни.