SEACTIV Vital: листен биостимулатор със системно действие

Подобрява устойчивостта стрес, интензифицира фотосинтезата и стимулира метаболизма

SEACTIV Vital: листен биостимулатор със системно действие
  • Продукт със системно действие
  • Интензифицира фотосинтезата
  • Изразен антистресов ефект
  • Забява стареенето на хлоропластите

SEACTIV®: подобрява абсорбцията и мобилността на хранителните елементи в растението и устойчивостта му към стресови фактори.

Описание

Fertileader Vital

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед №РД 11-2128/29.09.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 571-2 / 2-13.10.2022г.

SEACTIV® Vital способства бързото възстановяване след проливен дъжд, градушка, болести и неприятели.


Благодарение на патента SEACTIV® подобрява устойчивостта на растенията към стрес и интензифицира фотосинтезата. Стимулира метаболизма и оптимизира наливането на зърно при житните.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Подходящ за житни и овощни култури, лозя и зеленчуци. При рапица, от фаза 4-8 лист до цъфтеж, при слънчоглед - след 3-та двойка листа.

За повече информация и приложение, свържете се с представител на Тимак Агро за Вашия регион.