SILAPRILIB Quatro+: Силажиране с мощност x 4

SILAPRILIB Quatro+ е подходящ за всички видове и категории силаж. Одобрен за биологично животновъдство!

SILAPRILIB Quatro+: Силажиране с мощност x 4
  • pH7 до pH4 кореспондира с ацидитет умножен по 1000 !
  • Трите хомоферментативни млечни щама на Silaprilib QUATRO са селектирани да „посрещнат“ всички колебания на pH

Описание

Решението SILAPRILIB Quatro: одобрен за биологично животновъдство!

SILAPRILIB Quatro е инколунт за силажиране, произведен според изискванията за биоземеделието на ЕС. С изцяло органичен състав: на базата на хомоферментативни лактобактерии, ензими и специална силажна добавка 4 WD.

Механизъм на действие:

  • Подкиселяващ ефект с 3 млечни щама: селектирани да „посрещнат“ всички колебания на pH
  • Аеробна стабилност: Аеробна защита благодарение на пропионов щам
  • Бактериални щамове SILAPRILIB Quatro са oдобрени за използване от ЕС при фуражи, трудни за силажиране

Приложение: Подходящ за силажи от люцерна, царевица, детелина и др.

За повече информация и приложение, свържете се предствител на Тимак Агро България: https://www.timacagrobg.com/contacts/