Smartcereal 43 DUO - NP формулация от ново поколение със силно изразен ефект върху културите:

Smartcereal 43 DUO
 • Силно развитие на кореновата система
 • Висока степен на братене при житни култури
 • Устойчивост на ниски температури
 • Стимулира едновременното изкласяване и равномерното узряване на класовете при пшеница/ечемик
 • Подпомага цъфтежа
 • Стабилна фотосинтеза
 • Стимулира процеса на наливане на зърното
 • Увеличава количеството и качеството на протеина в зърното
 • Високо маслено съдържание (маслодайни култури)

 • Защитава хранителните вещества в тора;
 • Мобилизира усвояването на хранителните елементи в почвата;
 • Стимулира растежа на кореновата система;

Описание

Smartcereal 43 DUO - NP формулация за оптимално хранене на културите и висока рентабилност на вложението:

 • Стимулира вкореняването и подпомага бързото и дружно развитие на културите (повече DUO)
 • Предпазва хранителните елементи, съдържащи се в тора, от загуби в почвата, без значение от нейната киселинност (pH) - за оптимално хранене на културите и висока рентабилност на вложението
 • Висок процент фосфор – обезпечаващ цялата вегетация на културите
 • Лесно усвоимата сяра под формата на серен триоксид (SO3): осигурява синтез на ключови аминокиселини (цистеин и метионин) и подпомага усвояването и преобразуването на азота, жизнено необходим за синтеза на протеин. Повишава масленото съдържание
 • Ключови микроелементи бор (В) и цинк (Zn) за по-добро опрашване и оплождане и за по-добър растеж (синтез на ауксини)

Съдържа патент MPPA-DUO

Състав: NP (SO3) 8-20 (15) + 0.1% B + 0.1% Zn

Препоръчителни дози: пшеница/ечемик – 18-23 кг/дка; рапица – 20-25 кг/дка