Азотен тор, осигуряващ утойчива защита

Sulfammo 25 MPPA DUO
  • Ограничава ретроградацията на хранителните елементи в почвата
  • Подобрява подвижността и усвоимостта на микроелементите
  • Подобрява развитието на кореновата система

  • Защитава хранителните вещества в тора;
  • Мобилизира усвояването на хранителните елементи в почвата;
  • Стимулира растежа на кореновата система;

Описание

Азотен тор, който осигурява оптимална ефективност и използване на хранителните елементи от растенията. Благодарение на патента MPPA-DUО®:

  • Стимулира развитието на корена
  • Защитава хранителните елементи в тора от блокиране в почвата
  • Мобилизира хранителните елементи в почвата
  • Значително подобрява растежа и развитието на културата и натрупването на сухо вещество

Инструкции за употреба: Може да се прилага локално в мястото на засаждане или да се положи в реда на сеитба или да се разпръсне равномерно върху обработената площ за сеитба, с последващо инкорпориране.

Приложение*: Зърнено-житни и маслодайни култури: 20-30 кг/дка; царевица: 20-40 кг/дка; Ззеленчуци: 30-60 кг/дка

*Тези дози са препоръчителни и следва да бъдат адаптирани и съобразени с етапа на развитие на културата, типа на почвата и климатичните условия.