Азотен тор, осигуряващ утойчива защита

SULFAMMO 25 MPPA DUO
  • Ограничава ретроградацията на хранителните елементи в почвата
  • Подобрява подвижността и усвоимостта на микроелементите
  • Подобрява развитието на кореновата система

  • Защитава хранителните вещества в тора;
  • Мобилизира усвояването на хранителните елементи в почвата;
  • Стимулира растежа на кореновата система;

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед №РД 11-1205/14.06.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 668/16.06.2022г.

Sulfammo 25 MPPA DUO e aзотен тор, осигурява] оптимална ефективност и използване на хранителните елементи от растенията.
Комплексен N-тор, съдържащ хуминови субстанции (MPPA-DUО®), магнезий и сяра за почвено приложение. Благодарение на патента MPPA-DUО®:
  • Стимулира развитието на корена
  • Защитава хранителните елементи в тора от блокиране в почвата
  • Мобилизира хранителните елементи в почвата
  • Значително подобрява растежа и развитието на културата и натрупването на сухо вещество

Инструкции за употреба: Може да се прилага локално в мястото на засаждане или да се положи в реда на сеитба или да се разпръсне равномерно върху обработената площ за сеитба, с последващо инкорпориране.

Приложение*: Зърнено-житни и маслодайни култури: 20-30 кг/дка; царевица: 20-40 кг/дка; Ззеленчуци: 30-60 кг/дка

*Тези дози са препоръчителни и следва да бъдат адаптирани и съобразени с етапа на развитие на културата, типа на почвата и климатичните условия.