Synertech NITROBOOST: АЗОТЕН ТЛАСЪК И ПОДПОМАГАНЕ!

Течен NPK тор с биостимулиращо действие - за почвено приложение

Synertech NITROBOOST: АЗОТЕН ТЛАСЪК И ПОДПОМАГАНЕ!
  • Формула: 27-0-0+5%SO3+0,1%Mn+0,1%B+0,1%Zn
  • Плътност: 1,29 (+/- 0,01%) кг/л
  • Дози: 10-20 л/дка (13-26 кг/дка)

Описание

SYNERTECH NitroBoost: за активен почвен живот, силно развитие на кореновата система и мощно N-хранене:

Течен азотен органо-минерален тор за почвено приложение с микроелементи за полски култури, с удостоверение за регистрация в БАБХ № 766/21.06.2023 г.

Технология Synertech: Работи в две активни направления, независимо едно от друго: стимулиране на развитието на кореновата система, благодарение на комплекса HTB, и стимулиране на микробната активност, благодарение на наличието на метил-поликарбоксилов естер.

Двойно активиращо действие в ризосферата:

  1. Активен почвен живот: Бърз стартерен ефект върху почвения микробен живот. Засилва ензимната активност на органичния живот в почватa.
  2. Активна коренова система: Подобрява усвояването на хранителните елементи и тяхната мобилност. Актвизира ензимите, отговорни за усвояването на хранителните елементи.
За повече информация, вижте в продуктовия каталог на Тимак Агро България, или се свържете с търговски представител за Вашия регион: https://www.timacagrobg.com/contacts/