Synertech ROOTBOOST: СИЛНА КОРЕНОВА АКТИВНОСТ!

За активен почвен живот, силно развитие на кореновата система и мощно NPK-хранене

Synertech ROOTBOOST: СИЛНА КОРЕНОВА АКТИВНОСТ!
  • Формула: 7-23-3 + 0.2 Zn + 0.2 B
  • Плътност: 1.3 кг/л
  • Дози: 15-20 л/дка (19,5-26 кг/дка)

Описание

Synertech ROOTBOOST: Течен органо-минерален NPK тор с микроелементи за почвено приложение при полски култури.

Удостоверение за регистрация в БАБХ № 765/21.06.2023 г.


Технология Synertech: Работи в две активни направления, независимо едно от друго: стимулиране на развитието на кореновата система, благодарение на комплекса HTB, и стимулиране на микробната активност, благодарение на наличието на метил-поликарбоксилов естер.

СИЛНА КОРЕНОВА АКТИВНОСТ, благодарение на технологията RHIZOVIT:

  • По-силна коренова система (+20% царевица): Стимулира развитието на кореновата система.
  • Повишава абсорбционния капацитет (+40% пшеница): Подобрява усвояването на хранителните елементи през корена
  • Стимулира микробната активност (+28%): Интензифицира активността на бактериите, отговорни за процеса минерализация на веществата
  • Повече усвоими хранителни елементи (+30% K): Увеличава наличността и усвоимостта на хранителните елементи
  • Мощна симбиоза (+120% P): Засилва взаимодействието между културните растения и полезната почвена микрофлора в ризосферата

За повече информация, вижте в продуктовия каталог на Тимак Агро България, или се свържете с търговски представител за Вашия регион: https://www.timacagrobg.com/contacts/