Иновативно решение за основно подхранване на всички видове пролетни култури, овощни, зеленчуци и лозя

DUOFERTIL Timac 42
  • Обезпечава нуждите от хранителни елементи през цялата вегетация на културите.
  • Подпомага развитието на мощна коренова система за оптимално хранене през вегетацията.
  • Влияе върху нормалното залагане на генеративните органи, основни предпоставки за високи и качествени добиви.
  • Патент MPPA DUO подпомага разтворимостта и усвоимостта на фосфора дори при кисели и алкални почви. Прихваща свободните хранителни елементи от почвения разтвор и ги предпазва от блокиране.

  • Защитава хранителните вещества в тора;
  • Мобилизира усвояването на хранителните елементи в почвата;
  • Стимулира растежа на кореновата система;

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед № РД 11-2291 / 24.10.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 704 / 26.10.2022г.


Duofertil Timac 42 е иновативно решение за основно подхранване на всички видове пролетни култури, овощни, зеленчуци и лозя: продуктът осигурява оптимално хранене на растенията при всякакви почвени условия, там където обикновените торове не успяват.

Патентът MPPA-DUO® спомага за защитата и мобилността на хранителните елементи и кореновата стимулация.