Timac Start – NPK формулация от типа висок азот, за подхранване при всякакви почвени условия

Timac Start
  • Осигурява по-добър хранителен прием за по-бърз и интензивен растеж на растенията и за по-висок добив
  • Високият процент азот обезпечава нуждите на растенията и спомага за нормален синтез на сухо вещество
  • MPPA DUO предпазва хранителните елементи, съдържащи се в тора през цялата вегетация. Патентът стимулира усвояването на блокираните в почвата елементи и действа като мощен стимулатор на кореновата система

MPPA-DUO®: стимулира покълването, поникването и развитието на кореновата система.

Описание

Иновативна завършена формулация, обогатена със сяра, бор и цинк, която обезпечава храненето на растенията през цялата вегетация. Подхранва растенията според реалната им нужда без загуба на вложената торова норма и осигурява бърз старт, оптимално вкореняване и продължително хранене през пролетта.

Продуктът съдържа патент MPPA DUO®, който спомага за защитата и мобилността на хранителните елементи и кореновата стимулация.