TimacStart - NPK формулация от типа висок азот, за подхранване при всякакви почвени условия

DUOFERTIL TimacStart
  • Осигурява по-добър хранителен прием за по-бърз и интензивен растеж на растенията и за по-висок добив
  • Високият процент азот обезпечава нуждите на растенията и спомага за нормален синтез на сухо вещество
  • MPPA DUO предпазва хранителните елементи, съдържащи се в тора през цялата вегетация. Патентът стимулира усвояването на блокираните в почвата елементи и действа като мощен стимулатор на кореновата система

  • Защитава хранителните вещества в тора;
  • Мобилизира усвояването на хранителните елементи в почвата;
  • Стимулира растежа на кореновата система;

Описание

ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР: Разрешен за употреба в РБългария със заповед №РД 11-1734/27.07.2022г. на изпълнителния директор на БАБХ и Удостоверение № 684/01.08.2022г.


Иновативна завършена формулация, обогатена със сяра, бор и цинк, която обезпечава храненето на растенията през цялата вегетация. Подхранва растенията според реалната им нужда без загуба на вложената торова норма и осигурява бърз старт, оптимално вкореняване и продължително хранене през пролетта.

Продуктът съдържа патент MPPA DUO®, който спомага за защитата и мобилността на хранителните елементи и кореновата стимулация.

За почвено приложение, при следните видове култури: царевица, слънчоглед, рапица, картофи, захарно цвекло, зеленчукови и овощни култури, лозя.