Латна стажантска програма на Тимак Агро 2016

За първи път това лято, Тимак Агро България лансира Стажантска Програма 2016:

Програмата „Летни стажове 2016“ е ориентирана към студенти последен курс, изучаващи специалности с агрономическа насоченост. Шестимата стажанти, избрани да подпомогнат Тимак в есенната кампания, работиха в реални условия в продължение на три месеца, като съдействаха на АТК-та да покрият по-добре своите региони и да бъдат по-близо до земеделските производители.

Инициативата е част от стратегията на Тимак Агро за социална отговорност, развитие на човешките ресурси и заздравяване сътрудничеството с академичната общност. 

Стажът в Тимак Агро, даде възможност на младите агрономи да придобият ценен опит и да приложат на практика знанията и уменията, придобити в университета.