Изследователска дейност

Група Рулие и Тимак Агро България като нейн филиал, предлагат патентовани продукти, които са резултат от дългогодишна научно-изследователска дейност в специално създадените за това центрове:

  • CIPAV (Pam): Научно-изследователски център за растителни и животински продукти.
  • Biotech Marine (Понтрьо, Франция): Лаборатория по растително инженерство;
  • C.E.R.A. (Динар, Франция): Център за наука и приложни изследвания;
  • И най-мащабният проект на Групата, CMI (Сен-Мало. Франция): Световен Център за Иновации, който бе създаден в края на 2016г. Центърът е построен на площ от 8 000 кв. м., като 5 000 кв. м от тях са предназначени за научни изследвания, в т. ч. различни лаборатории – химични, физични и др. На годишна база, се извършват над 111 000 анализа, от които над 3 000 вида растения. Днес, Иновационният Център функционира с пълна сила и неговите 200 служители допринасят за разработването на повече от 60 проекта, в сътрудничество с близо 120 университета.

Лабораториите  и изследователските центрове са в тясно сътрудничество с редица университети, които им осигуряват пряк достъп до съвсем нови технологии. В тези центрове работят световно известни учени – откриватели, които ежедневно търсят и намират правилните решения за храненето на растенията.

Мисията на тези научно-изследователски звена на Група Рулие е да осигури на своите търговски екипи продукти, съдържащи формули с доказан ефект, конкурентни и същевременно иновативни, които адекватно да отговарят на нуждите на производителите и да съответстват на разумното и модерно земеделие.