Технологични решения етерично-маслени култури

Секторът на етерично-маслени култури в България, все повече набира скорост:

България затвърждава позицията си на основен производител на лавандулово, розово и други етерични масла в света. Тенденцията към увеличаване на площите се засилва през последните 3 години. В отговор на растящото търсене, българските производители увеличават насажденията си. Най-голям ръст бележи производството на лавандула, което е съсредоточено предимно в областта на Добруджа. Общите площи с лавандула в страната са нараснали над 3 пъти през последните 10 години. Най-високият ръст, секторът бележи в периода 2016-2018г., когато от 58 000 хил. дка достигат до 118 000 дка. Биологично производство на лавандула се осъществява на 23 490 дка, като близо половината от тези площи са съсредоточени в областите Стара Загора и Добрич.*


По данни на ДФЗ, МЗХГ и др. Интернет източници.

В отговор на тези тенденции, Тимак Агро България проведе специализиран семинар за етерично-маслени култури в началото на октомври, в гр. Добрич. За втора година, събитието събра близо 100 земеделски производители от района, които имаха възможност да се запознаят с ефективни технологични решения и новости при конвенционалното и биопроизводство на лавандула, маточина и останалите етерично-маслени култури
В презентацията си, Милен Дребов – Продуктов Мениджър на Тимак Агро, акцентира върху най-спешните мероприятия през есента, съвети за по-рентабилно отглеждане и ефективно подхранване през следващия пролетен сезон. Събитието се проведе в хотел „Изида“, с любезното съдействие на Белхим Кроп Протекшън България.

Вижте повече в интервюто с Милен Дребов и земеделския производител от с. Венец, г-н Маринов: 

Източник: Agroinfo.bg

В началото на 2018г., Тимак Агро България лансира научен опит върху лавандула сорт „Юбилейна“ в Аграрен Университет Пловдив. Повече за технологията на опитите и постигнатите резултати, вижте в интервюто на Гл. Ас. Д-р Николай Минев, при Катедра „Агрохимия и почвознание“ към АУ, Пловдив.