SILAPRILIB QUATRO+ добавка от нова генерация за всички видове силажи

Храненето на животните е един от трите стълба от портфолиото на Тимак Агро в международен план. От началото на тази година, Тимак Агро България предлага ефективни решения за животновъдите, които повишават производителността на добитъка и насърчават оптималната реализация и ефективност.

В модерното животновъдство, често се наблюдават различни проблеми свързани със силажирането и съхраняването на силажа. Доказано най-добрият начин за запазване на свежестта и основните качества на силажа, е да се елиминират навреме проблемите вързани със окисляването, ферментацията и загубата на полезни хранителни вещества.

Тимак Агро България има подходящо решение за всички видове силажи, използвани за изхранване на различни животни:


SILAPRILIB QUATRO+ РЕШАВА  ПРОБЛЕМИ ПРИ КОНСЕРВИРАНЕТО НА СИЛАЖ:

 • Намалява подкиселяването, като елиминира:
  • Загубата на сухо вещество
  • Влошеният вкус
  • Загубата на протеиново съдържание
  • Намалената смилаемост
 • Редуцира аеробната ферментация и спомага за намаляването на:
  • Здравните рискове (микотоксин)
  • Загряването на силажа
  • Загуби

SILAPRILIB QUATRO+ ЗАПАЗВА  КАЧЕСТВОТО НА ПРЕСНИТЕ ФУРАЖИ:

Запазва свежестта и основните качества на силажа:

 • Подобрява вкуса и приема на силажа
 • Подобрява хранителната стойност (енергия, протеин)
 • Подобрява здравния статус (безопасност)

SILAPRILIB QUATRO+ е икономически изгоден:

 • Без сортиране качествен/некачествен силаж
 • По-добра смилаемост
 • По-малко добавки и повече продукция
 • Намалени загуби на сухо вещество

SILAPRILIB QUATRO+ може да се използва в биологичното производство, съгласно Регламент на ЕС 2018/848.

Повече информация и инструкции за употреба, може да намерите в продуктовата листовка, или на сайта на Тимак Агро България.