Стажантска програма 2017

За втора поредна година Тимак Агро провежда лятна стажантска програма за студенти от агрономически специалности.

Благодарение на успешното сътрудничество с Аграрен Университет Пловдив, на организирана среща със студентите, Тимак Агро имаше възможност да представи компанията, както и политиката за иновации и инвестиции в научна дейност на Група Рулие, от която е част.

На база проведено събеседване с изявилите желание за стаж студенти и попълнени въпросници, бе извършен сериозен подбор на студенти от 3-ти и 4-ти курс на обучение.

Тази година, програмата на летния стаж във Тимак Агро е под надслов „Млад специалист“ и обвързана със стратегията за следващата стопанска година – предвидена да премине под фокуса на трайните насаждения и биоземеделието:

От една страна, стажантите могат да развият потенциала, заложен от Аграрния университет, а от друга, да придобият практически умения и нови знания за агротехническите мероприятия и различните технологии на торене и растителна защита. За целта, всички стажанти са поставени в реална работна обстановка, в която да разберат как се създават трайни отношения с клиентите и как се гради доверие към фирмата, която представляват.

В допълнение, търговско-маркетинговият екип на Тимак Агро, като утвърдени професионалисти, дава насоки как да правят планове и стратегии и как да постигат поставените цели в професионален план.