Лъчезар Цветков

Лъчезар Цветков

Лъчезар Цветков

АТК за регион Враца

Тимак ме привлече с това, че е компанията с най-големите иновации в храненето на растенията и продължава да се развива в това направление с бързи темпове.

Тимак Агро е компания, която предоставя на младите специалисти поле за изява, както и много солидни обучения и развитие на агрономическите познания, съчетани с голям практически опит. Първите впечатления след постъпването ми в Тимак бяха, че се намирам в един сплотен и приятелски настроен екип от професионалисти, от които мога да черпя опит, да се уча и усъвършенствам. 

При ежедневната ми работа трябва да съм подготвен за всякакви ситуации и проблеми, за да бъда максимално полезен за фермерите и себе си и да мога да предложа най-вярното решение, по най-ефикасния и бърз начин. От изключителна важност е човекът срещу теб да вижда личност, на която може да има доверие и да разчита – това според мен, е начинът за създаване на дългосрочни взаимоотношения.


Лъчезар Цветков е АТК за района на Враца от 2017г.. Възпитаник е на Аграрен университет, Пловдив – специалност Растителна защита. Интервюто е публикувано със съкращения от бр. 22 на сп. АгроЕксперт.