Милен Дребов

Милен Дребов

Милен Дребов

Маркетинг Мениджър

Тимак Агро е устойчива и иновативна компания, предлагаща решения за оптимизиране условията за развитие на растенията, повишавайки метаболизма им и устойчивостта към стресови фактори.

През последните години много малко компании инвестират собствени средства в научно-изследователски центрове, които да са насочени към намиране на решения на конкретни проблеми, засягащи сериозно земеделските производители. Много силно ме мотивира желанието на земеделските производители и на моите колеги за отхвърляне на статуквото и търсенето на промяна, както и разумното управление на природните ресурси и стопанството, с цел постигането на максимална ефикасност и доходоност.

Във време на атипични климатични промени и изменения в продължителността на вегетационния период при растенията, от особено голямо значение е вземането на рационални решения при отглеждането на културите (агротехнически мероприятия, растително-защитни техники, торене и др.). Именно затова, всички усилия следва да бъдат насочени към правилното подхранване на растенията, осигуряването на необходимите хранителни елементи в правилните етапи от развитието на културите и не на последно място поддържането и повишаването на почвеното плодородие, и опазването на околната среда.


Милен Дребов постъпва в Тимак Агро България през 2017г. като Продуктов Мениджър. По настояшем заема позицията Маркетинг Мениджър. Завършил е Аграрен Университет, Пловдив, специалност „Минерално хранене и торене на растенията“, както и специалност „Химия“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Интервюто е публикувано със съкращения от бр.19 на сп. АгроЕксперт.