Тимак Агро България, част от Група Рулие

Иновациите – ръководен принцип на Група Рулие:

През изминалата 2016 година Група Рулие вложи сериозни средства в изграждането на собствен научно-изследователски център за иновативни решения за изследване, разработка и изпитване на различни продукти и патенти, които да служат в отделните етапи от развитието на растенията.

Самият иновативен център е построен на площ от 8 000 кв. м., като на 5 000 кв. м от тях са съсредоточени научните изследвания, в това число различните лаборатории – химични, физични и др. Те служат за анализ и проверка на патентите, които се предлагат от група Рулие. В момента годишно се анализират над 3 000 растения и се извършват над 111 000 анализа. Днес, иновационният център функционира с пълна сила, ангажираните над 200 служители са съсредоточени върху разработката на повече от 60 проекта.


Оранжериите в центъра се простират на площ от 1200 кв. м. – те са от съвсем нов тип и в тях се проследява всеки етап от развитието на културата. Тук може да се следи и поддържа баланса между физичните, химичните и биологичните свойства в почвата, които са важни фактори за развитие на почвеното плодородие.

В центъра функционира уникална по рода си фенотипизирана оранжерия, анализите в която са изключително прецизирани. Това позволява разработването на новаторски решения за бъдещето на селското стопанство, създадени с грижа за почвите, растенията и животните.

Още цифри, показващи мащаба и амбициите на Групата за развитие:

  • Присъствие в 102 страни;
  • 2,6 милиарда комбиниран оборот, от които 66% са направени извън Франция;
  • 89 производствени единици;
  • 20 000 фермери и животновъди, посетени и консултирани всеки ден (в международен мащаб);
  • 8 000 сътрудници, от които 69% са извън централата във Франция:
  • 3 000 търговски представители (в международен мащаб);
  • 95 научни публикации (в международен мащаб);
  • 37 нови регистрирани патента;

Всичко това, както и стремежът на Група Рулие към за растеж, базирана на дългосрочна визия и предприемачески дух, е синтезирано в слогана на групата: „Вдъхновяваме земята и хората да дадат най-доброто от себе си“.