Биостимулаторите на Тимак – отлични резултати при пролетни култури!

Биостимулаторите FERTIACTYL и FERTILEADER с отлични резултати при кореново и листно приложение!

Въпреки, че не могат да предвидят метеорологичните условия, в края на сеитбения период, фермерите могат да вземат превантивни мерки за обезпечаване срещу неблагоприятни условия.

Тимак Агро предлага уникално по рода си решение за физиологичните проблеми на растенията и осигуряване на оптимално хранене : кореновите и листни биостимулатори FERTIACTYL и FERTILEADER дават шанс на пролетните култури да разгърнат своя пълен потенциал.!


На първо място, ви представяме FERTIACTYL STARTER – мощен и сигурен старт за всяка култура:

12

FERTIACTYL STARTER е коренов биостимулатор, предназначен за приложение в ранни фази на развитие на културите. Продуктът гарантира мощно развитие на кореновата система, оптимално хранене и устойчивост на стрес на културите.

Съдържа най-мощния екстракт ЗЕАТИН  естествена субстанция, която стимулира развитието на кореновата система и многократно увеличава хранещата повърхност. Гарантираният ефект е мощен корен и добре изхранени растения, още в ранните фази на развитие. При превантивна употреба, растенията са обезпечени с храна и вода, независимо от неблагоприятните метеорологични условия. 

Глицин Бетаин е мощен осморегулатор, предпазващ растенията от външен стрес, поддържа в оптимални граници приема на вода и хранителни елементи в растението. Хумусните и фулвинови киселини представляват естествена субстанция, която приложена превантивно подсигурява мобилност на наличните хранителни елементи и повишава ефикасността на вложените предсеитбено торове.


Продуктовата гама FERTILEADER – биостимулатори от НОВО ПОКОЛЕНИЕ:

Seactiv

Формулацията SEACTIV Физиологична помощ  за растението    
Всички продукти от гамата FERTILEADER съдържат патентована формула на Тимак  Агро – специален комплекс SEACTIV, който реагира на клетъчно ниво, предпазвайки растенията от външен стрес. Дори при неблагоприятни условия (резки температурни амплитуди, суша или преовлажняване), растението продължава да се развива нормално, ако е третирано с продукт, съдържащ SEACTIV. 
Този ефект се дължи на основните 2 субстанции в патентованата му формула: Глицин Бетаин и IPA-екстракт. Двете съставки подсигуряват приема и циркулацията на хранителни елементи в растителния организъм и оптимизират хранителния поток.

В продуктовата гама FERTILEADER има няколко продукта, с отлични резултати при пролетни култури. Ползите от употребата им са многобройни, но ще изброим основните от тях:

FERTILEADER TRIO – гаранция против СТРЕСА:

Trio

Един от негативните ефекти на стреса се изразява в прекъсване на растежа. FERTILEADER Trio гарантира своевременното му предотвратяване и непрекъснат прием на вещества, а това е гаранция за високи добиви и добри печалби.
Препоръчително приложение – в периода от образуване на 3-та двойка листа до фазата на бутонизация при слънчогледа, и в стадий от образуване на 4-ти до 6-ти лист при царевица, но може да се разчита на този биостимулатор дори и при градушка, наводнение или хербициден стрес. Комплексът SEACTIV бързо ще извади растенията от стреса, благодарение на субстанцията Глицин Бетаин и на IPA-екстрактът, който възвръща нормалната абсорбция и циркулация на хранителни елементи.

В допълнение, азотът, като основен елемент на растежа, връща културата към нормално развитие. Магнезият засилва фотосинтетичната дейност, в следствие на което се засилват метаболитните процеси в растението. Сярата допринася за формирането на структурни протеини в организма.


FERTILEADER AXIS – за максимален добив на царевица:

AxisFertileader Axis е биостимулатор с изразен антистресов ефект. Приложен превантивно, той подпомага растенията в по-лесното преодоляване на неблагоприятните периоди. Това е възможно, благодарение на съдържащите се в продукта осморегулагори, които пречат на прекъсванията на растежа на културата, предизвикани от воден или термичен стрес. При употреба на продукта се стимулират транспорта на хранителните вещества и кореновата абсорбция. По този начин се гарантира по-пълноценно хранене на културите.

В допълнение: Fertileader Axis съдържа високи дози цинк и манган – хранителни елементи, които играят важна роля в метаболизма на царевицата. Техният недостиг може да угнети потенциалния добив. Превантивно приложен, продуктът гарантира здрави растения с висок потенциал за добив и висока рентабилност на инвестицията. 


FERTILEADER GOLD – за по-тежък слънчоглед:

GoldFertileader Gold се прилага от стадий 6-ти лист до цъфтеж. Благодарение на високото съдържание на бор и молибден, Fertileader Gold спомага за по-добро опрашване на цветовете и съдейства за трансфера на скорбяла и мазнини от резервите на растението до семките. Fertileader Gold подпомага интензивната и бърза абсорбция от растението на хранителни елементи, внесени с основното торене, както и на такива, налични в почвения комплекс. Специалното му действие се постига благодарение на комплекса SEACTIV, който циркулира в цялото растение. В този процес хранителните елементи се трансформират приоритетно към органите на активно развитие. В резултат на това, се засилва фотосинтетичната активност, което от своя страна допринася за високото ниво на аминокиселини и захари.

Не на последно място, приложението на Fertileader Gold и положителните ефекти от него водят до висока рентабилност на инвестицията.

С гамите бостимулатори за листно и кореново приложение FERTILEADER и FERTIACTYL постигате отлични резултати при отглеждането на пролетни култури. За консултации винаги можете да разчитате на нашите агрономи – търговски консултанти, които са неизменно до вас на полето.