Биостимулаторите на Тимак: Гаранция за високи добиви и отлично качество!

Биостимулаторите на Tимак с гаранция за високи добиви и отлично качество на продукцията при зеленчуци, овощни култури и лозя:

При развитието на овощните култури и лозята тази година, се наблюдава изтегляне на основните фенофази с 10-15 дни по-рано от нормалното. Разсадите при основните зеленчукови култури също са готови за изнасяне на полето. Започна и директната сеитба на зеленчуци. При такова развитие на културите, можем да очакваме редица стресови ситуации, които да се отразят неблагоприятно върху добивите и качеството на продукцията. Пазарът в последните години е все по-взискателен към качеството на предлаганите плодове и зеленчуци и конкуренцията в сектора се засилва. Успешни ще бъдат производителите, които постигнат високи добиви при отлично качество.
В продуктовата листа на TIMAC AGRO България присъстват три гами биостимулатори с доказани в годините отлични резултати след приложението им.

GZStarterПървата гама продукти е FERTIACTYL. Тя включва два коренови биостимулатора:

 ♦  FERTIACTYL GZ
   FERTIACTYL Starter

Гамата продукти FERTIACTYL съдържа активирани хумусни и фулвиеви киселини, зеатин, глицин бетаин, както и основни макро и микроелементи. Наличието на тези компоненти подобрява мобилността на хранителните елементи, допринася за образуване на мощна коренова система и стимулира метаболизма на растението на клетъчно ниво.

Не на последно място, важна е и ролята, която компонентите, съдържащи се във FERTIACTYL, играе при предпазване на растенията от неблагоприятни условия (антистрес ефект). В тази рубрика бихме искали да отделим специално внимание на приложението на биостимулаторите на Тимак Агро върху зеленчуци и трайни насаждения – овощни култури и лозя.

Препоръчителни фази, в които да използвате продуктите от гамата FERTIACTYL:

Зеленчуци: препоръчваме прилагане на биостимулаторите при производство на разсад, след разсаждане и прихващане на място, след поникване на директно засятите култури, както и на фаза 3-4 същински лист.
Овощни култури: добре е прилагането на биостимулатор да става при засаждане на нови насаждения, както и при производството на посадъчен материал. Препоръчваме използването им за стимулиране на едногодишни насаждения, преди встъпване в бурна вегетация.
Лозя: важно е прилагането на биостимулатор да става при създаване на нови насаждения и при производството на посадъчен материал, както и за стимулиране на коренообразуването в едногодишни насаждения и късни засаждания.

Втората гама, подходяща за зеленчуци, овошки и лозя, е FERTILEADER и включва следните продукти:

VitiRAMEGoldVitalAlphaMagical

 ♦ FERTILEADER Viti
 ♦  FERTILEADER Rame
 ♦  FERTILEADER Gold
 ♦  FERTILEADER Vital
 ♦  FERTILEADER Alpha
 ♦  FERTILEADER Magical
 

Предимствата на продуктите с марка на FERTILEADER са резултат от комбинацията на специфични аминокиселини, IPA (изо пентанил адеин), глицин бетаин и основни макро- и микроелементи. При употребата на продуктите от гамата, наблюдаваме редица положителни ефекти като подобряване на листната абсорбция на хранителни елементи, забавяне на процесите на стареене на хлорофила. Активната стимулация е както на клетъчно ниво при метаболизма на растението, така и в цялост при процесите на фотосинтезата.

И тук, както при FERTIACTYL, растенията са предпазени от неблагоприятни условия (антистрес ефект).

При разглежданите култури, препоръчваме употребата на продукти от гамата FERTILEADER при следните фази:
 • Зеленчуци: по време на вегетацията, съобразявайки се с нуждите на културите от съответните микро – и макроелементи; преди очаквани неблагоприятни за развитието на растенията условия и преди прибиране на продукцията.
 • Овощни култури: преди цъфтеж, след плодообразуване, по време на вегетацията и отново преди прибиране на продукцията.
 • Лозя: преди цъфтеж, след образуване на грозда, по време на вегетацията и преди прошарване.

Третата гама, подходяща за зеленчуци, овошки и лозя е гамата, съдържаща патента NMX.

tuba maxifruitВ момента тази гама включва един продукт – Maxifruit.
Патентованата комбинация NMX в Maxifruit съдържа ауксини, цитокинини, гиберелини, както и субстанции, необходими за проявата на фитохормоните.
Действието на NMX се изразява в няколко основни ефекта: на първо място предава вещества (ауксини и гиберелини), които стимулират растежа на яйчника, от който по-късно се образува плод. Другите действия на комплекса са свързани с увеличаване обема на плода вследствие увеличаването размера на клетките, подобряване на листната абсорбция на хранителните елементи и стимулиране правилното оплождане на културите.

Приложението на Maxifruit за коментираните култури се препоръчва, както следва:

 • Зеленчуци: преди цъфтеж, веднага след формирането на малък плод преди формирането на семка.
 • Овощни култури: преди цъфтеж (най-добрата фаза на приложение е бял бутон) и при формирането на плодовете преди да започне втвърдяването на костилката или формирането на семките.
 • Лозя: преди цъфтеж, след прецъфтяване до фаза грахово зърно.

Базирайки се на повече от 10 години опит на българския пазар и множеството изведени опити при наши клиенти в сектора, можем категорично да заявим, че приложението на биостимулаторите при зеленчуци, овощни култури и лозя води до :

 ♦  Повишаване на добивите в проценти
 • При зеленчуци: средно 8 -12% в зависимост от културата
 • При овощни култури: средно 7 – 10% в зависимост от културата
 • При лозя: средно 14% при винените сортове и 8% при десертните.

 ♦  Подобрява качеството на продукцията

 • Получаваме много добро оцветяване на плодовете
 • Увеличава се съхраняемостта след прибиране
 • Продукцията има много добър външен (търговски) вид
 • При винените сортове лозя получаваме оптимално съотношение на захари и киселини

За определяне на точните продукти, съответните фази на приложение и оптималните дози, препоръчваме да се консултирате с нашите агрономи по места. Те ще ви дадат най-добрата консултация, използвайки опита и познанията на Тимак Агро България и Група Рулие. На ваше разположение са и нашите специалисти, които извършват флуориметрични анализи на място.