Top-Phos: Иновационни технологии за високи добиви!
Вече трета поредна година, Тимак Агро България жъне успехите от приложението на българския пазар на патентованата фосфорна формулация TOP-PHOS®. Това откритие на Група Рулие е изцяло нова фосфорна суровина – иновация във фосфорното подхранване.
TOP-PHOS® е нов хелатиран фосфор, който значително повишава ефикасността от прилагането на тора при всички типове почви и рН, затова спокойно може да се нарече „бодигард“ на фосфора в почвата.
Системното действие върху културите в есенните предложения от гамата TOP-PHOS® е допълнително подсилено от комбинацията с патентите МРРА® и DUO®, също собственост на Група Рулие.


Резултати от самостоятелната демо-платформа на Тимак Агро, с Паскалево:
И тази година, на землището на с. Паскалево, обл. Добрич бе лансирана мащабна платформа на Тимак Агро, за да се докаже на практика действието на иновационната формулация TOP-PHOS® на плодородната добруджанска почва. На полето на фирма „БИО“ ООД отново беше заложен сериозен демо-опит за подхранване – цялостна технология при рапица, пшеница, слънчоглед и царевица, в комбинация с биостимулатори и азотно подхранване.
Акцентът на опитното поле е подхранването на рапица и пшеница, с Тимак технология, базирана на формулацията TOP-PHOS®, резултатите от която са повече от показателни:
Пшеница: Приложената технология на полето с пшеница включва подхранване с гранулати: предсеитбено с NPK формулацията на Тимак Агро Duofertil TOP 34, в доза 15 кг/дка, последвано от двукратен внос напролет на азотен продукт в доза по 20 кг/дка. Допълнително, на есен е извършено пръскане с коренов биостимулатор на Тимак Агро Fertiactyl TRIUM, в доза 0,15 л/дка във фаза 3-ти лист, както и с листен биостимулатор Fertileader AXIS в доза 0,3 л/дка във фаза вретенене 
Въпреки късната сеитба (3 октомври), първите видими резултати след презимуване на растенията, подхранени с TOP-PHOS®, се изразяват в много доброто състояние при всички опитни култури. След отчетените ниски температури напролет, при контролата се наблюдава по-слаба братимост, както и по-малък брой класове (100-120 бр.).
При жътва, на същото поле са отчетени следните резултати спрямо контролата, на база почвено плодородие:
Постигнатият добив с технология на Тимак Агро е 755 кг/дка, което е с 249 кг/дка повече в сравнение с контролата, или с близо 49% увеличение на добива.
Приносът на Тимак технологията може да бъде измерен и във финансов резултат: безспорното увеличаване на рентабилността и възвращаемостта на вложението. На конкретното поле,  печалбата от декар с Тимак технология се равнява на 44 лв/дка.
Рапица: Приложеното предсеитбено торене е в доза от 15 кг/дка с Duofertil TOP 34, двукратен внос напролет на азотен гранулиран продукт в доза по 20 кг/дка. Допълнително е извършено пръскане с коренов биостимулатор Fertiactyl_STARTER наесен (фаза 4-6 ти лист), в доза 0, 0,3 л/дка, последвано от листен биостимулатор Fertileader_ALFA, в доза 0,3 л/дка (във фаза стрелкуване).
Благодарение на приложената технология, рапицата е устояла на тежките зимни условия, без да замръзне, с по-добре развит хабитус на растенията и отлично развита коренова система.
Важно е да се отбележи, че на това поле няма приложени фунгициди, но благодарение на системното действие на използваните биостимулатори на Тимак Агро, растенията не са боледували, презимували са успешно и вегетацията е протекла нормално.
При жътва, на същото поле са отчетени следните резултати спрямо контролата, на база почвено плодородие:
Постигнатият добив с технология на Тимак Агро е 498 кг/дка, което е с 110 кг/дка повече в сравнение с контролата, или с близо 28,4% увеличение на добива.
Приносът на Тимак технологията може да бъде измерен и във финансов резултат: безспорното увеличаване на рентабилността и възвращаемостта на вложението. На конкретното поле,  печалбата от декар с Тимак технология се ранява на 30 лв/дка.

За повече информация, вижте видео репортажа от Открития Ден на Тимак Агро в с. Паскалево: тук